Get Adobe Flash player

By P Web Design Company

SƠ CẤP NGHỀ KẾ TOÁN

bao-cao-tai-chinh

Nếu bạn quan tâm đến nghề kế toán hay công việc kế toán. Bạn có thể tham gia lớp học Kế toán căn bản. Khóa học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán...Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

SƠ CẤP NGHỀ BẢO MẪU

Mầm non

 Nếu bạn đam mê nghề chăm sóc Trẻ Em, hoặc bạn đang chuẩn bị hoặc đang trực tiếp làm việc tại các Trường Mầm Non hay Tiểu Học cần chứng chỉ để hành nghề. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

MIỀN NAM       Công ty TNHH MTV Đào tạo Nghề Miền Nam thành lập theo giấy phép số 4104008398; cấp ngày 03 tháng 03 năm 2009. Cơ quan cấp: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM. Lĩnh vực hoạt động: đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cung cấp nhân lực có trình độ tay nghề cao cho các Doanh ghiệp, Cơ quan cho nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực Kế toán doanh nghiệp....th readmore

 

   

   -  Thông Báo

 

   - Thông tin tuyển sinh icon-sao

 

   -  Thời khóa biểu icon-sao

 

   -  Xem Điểm

 

   -  Quy Chế 

       

 

barner Sao Mai       Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học – Bồi dưỡng văn hóa Sao Mai thành lập theo giấy phép số 540/QĐ-GDĐT-TC; cấp ngày 21 tháng 04 năm 2014. Cơ quan cấp: Sở Giáo Dục và Đào Tạo  TP. HCM. Lĩnh vực hoạt động: Mở các lớp Anh văn (A-B-C), Tin học (A-B-KTV), Văn, Toán, Lý, Hóa, Lịch sử, Địa lý.....th readmore

 

   -  Thông Báo

 

   -   Thông tin tuyển sinh icon-sao

      

   -   Thời khóa biểu icon-sao

       

   -    Xem Điểm

 

   -    Quy Chế  

 

KT
 
     

CHÚNG TÔI LÀ AI?

  •      Khoa Kế Toán – Kiểm Toán được hình thành từ năm 1996 trên cơ sở sáp nhập bộ môn kế toán thuộc khoa Kế -Tài- Ngân, trường Đại Học kinh tế TP.HCM cũ (thành lập 10/1976) và khoa Kế toán trường Đại Học Tài chính Kế toán TP.HCM cũ (thành lập 10/1976)....th readmore

 

   -  Thông Báo

 

   - Thông tin tuyển sinh icon-sao

 

   -  Thời khóa biểu icon-sao

 

   -  Xem Điểm

 

   -  Quy Chế      

 

SP
       Tiền thân của Viện Nghiên cứu Giáo dục (NCGD) là Phân viện Khoa học Giáo dục miền Nam do Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký thành lập ngày 14.11.1975 trên cơ sở tiếp quản Nha Sưu tầm nghiên cứu, Nha Chương trình Pháp chế, Nha Y tế Học đường và Trung tâm Canh tân Giáo dục Đông Nam Á (Innotech)...th readmore 

  

   -  Thông Báo

 

   - Thông tin tuyển sinh icon-sao

 

   -  Thời khóa biểu icon-sao

 

   -  Xem Điểm

 

   -  Quy Chế       

 

TV     Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ, đặt tại địa chỉ Số 126, Quốc lộ 53, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 074.3855246 – Website: www.tvu.edu.vn ....th readmore

   

   -  Thông Báo

 

   - Thông tin tuyển sinh icon-sao

 

   -  Thời khóa biểu icon-sao

 

   -  Xem Điểm

 

   -  Quy Chế     

 

CDN21    Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn, đáp ứng chương trình đột phá của Thành ủy TP.HCM trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế của TP.HCM. ...th readmore

 

   

   -  Thông Báo

 

   - Thông tin tuyển sinh icon-sao

 

   -  Thời khóa biểu icon-sao

 

   -  Xem Điểm

 

   -  Quy Chế